среда, 22 марта 2023 г.

А вода – це справжнє диво.

22 березня у всьому світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів. Резолюцію про святкування прийнято на 47 сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у листопаді 1992 року. 

Цей день є унікальною можливістю нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для оточуючого середовища і розвитку суспільства. Вода – найпоширеніша і найбільш незвичайна речовина на нашій планеті. Вона має унікальні хімічні й фізичні властивості, які відіграють надзвичайну роль у підтримці життя на Землі.  

Вода є основою буття, вона використовується майже в усіх сферах людської діяльності. Вона потрібна нам кожного дня - ми використовуємо її для пиття, приготування їжі, миття, охолодження, нагрівання й майже на кожному етапі виробництва товарів. Для людини дуже важливо пити чисту воду - це одна з основних складових здоров'я. Воду необхіно цінувати й берегти.

До Всесвітнього дня водних ресурсів бібліотека 13 підготувала виставку-застереження "А вода – це справжнє диво".


Білявський Г. Основи екології. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.

У першій - теоретичній частині посібника викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології, розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонічного розвитку суспільства, увагу на екологічних аспектах і екологічних взаємозв’язках біосфери, техносфери, агросфери і ноосфери, стисло викладено еколого-економічні основи природокористування. У другій частині наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, водних об’єктів, ґрунтів, рослин, тварин, мікроорганізмів, визначення загальної якості довкілля.                                                                                              Тема "Всесвітній день водних ресурсів" розкрита на 201 с.

Білявський Г. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2000. - 336 с.

Сьогодні, в добу глобальної екологічної кризи, особливого значення набувають екологічні виховання й освіта людей, особливо молоді. Кожній людині необхідно засвоїти певний обсяг екологічних знань, що дасть змогу правильно зрозуміти процеси й закономірності взаємовідносин людини й природи, вибрати оптимальні способи збереження та примноження біорізноманітності, очищення води й повітря, пом’якшити відповідні удари природи по людству.                    Тема "Всесвітній день водних ресурсів" розкрита на 138 с.

Кучерявий В. Екологія. - Львів: Світ, 2000. - 500 с.

У підручнику відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності. Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології – природничим, соціальним і технологічним.                              Тема "Всесвітній день водних ресурсів" розкрита на 100 с.

Паламарчук М. Водний фонд України - К.: Ніка - Центр, 2001. - 392 с.

В посібнику наведені дані про річкову сітку, озера, лимани, моря, водосховища і ставки, канали і водоводи та їх розміщення в межах ос­новних річкових басейнів і адміністративних утворень України, а також площі земель, зайнятих водними об’єктами, гідротехнічними і водогос­подарськими спорудами. Дана характеристика об’єктів і земель водного фонду в Автономній Республіці Крим і областях України, оцінка водних ресурсів. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий