среда, 1 декабря 2021 г.

СНІД – небезпечне захворювання.

1 грудня відмічається Всесвітній День боротьби зі СНІДом. Його мета – привернути увагу громадськості і нагадати суспільству, що ВІЛ/СНІД є однією з самих глобальних проблем людства.

Вперше цей день відзначили 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Тоді на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей, серед яких 19,5 мільйонів отримують антиретровірусне лікування.

Символ Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – червона стрічка, яка символізує пам'ять про людей, життя яких забрав СНІД. Також вона є символом боротьби із захворюванням і надії на те, що незабаром знайдуть ліки від "чуми XX століття". 

ВІЛ та СНІД - це одна з найсучасніших проблем світу, тому цій темі присвячують заходи щодо СНІДу та його профілактики. Не варто забувати, що ця хвороба смертельна.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом – це важлива нагода для підняття поінформованості молоді, широких верств населення про проблеми ВІЛ/СНІДу, проблеми людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, звільнення від наркотичної та алкогольної залежності.

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом бібліотека №13 підготувала поличку-застереження "СНІД – небезпечне захворювання".            


Скачко Б. ВІЛ/СНІД. - К.: Медицина, 2006. - 192 с.

У книжці наведено основні шляхи зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), можливості запобігання інфікуванню в разі неінтенсивного зараження, подовження періоду безсистемного носійства вірусу і максимально можливого відстрочення різноманітних проявів власне СНІДу — синдрому набутого імунодефіциту. Описано методику супровідного лікування з використанням засобів рослинного походження. Комплексна підготовка стану імунної системи ВІЛ-інфікованих дозволить зменшити вірогідність розвитку запальних захворювань і опортуністичних інфекцій, прояви різноманітної наявної патології, поліпшити якість життя сьогодні та зробити вагомий внесок у досягнення активного довголіття в умовах екологічного забрудненого довкілля. Для масового читача. Може бути корисним для студентів медичних закладів освіти, практичних лікарів, лікарів-інтернів.

Тема "ВІЛ/СНІД" розкрита на 7 с.

Юнак В. Наркоманія – дорога в безодню. – К.: Здоров’я, 2001. – 160 с.

У книзі описано історію виникнення та розповсюдження наркоманії, її клінічні прояви, ускладнення, соціальний портрет наркоманів. Наведено сучасні методи лікування та реабілітації хворих на наркоманію. Відзначено тісний зв’язок наркоманії зі СНІДом.

Тема "ВІЛ/СНІД" розкрита на 121 с.

Мойсак О. Основи медичних знань і охорони здоров'я. - К.: Арістей, 2004. - 592 с.

У посібнику висвітлені окремі питання історії розвитку педіатрії в Україні, їх коротка характеристика. Викладено гігієнічнічні основи виховання здорової дитини. Подано основи  мікробіології, епідеміології, дезинфекційної справи. Загальна характеристика та причини виникнення інфекційних захворювань у тому числі й особливо небезпечних. У посібнику розглянуті питання особливостей дитячого організму і перебігу травм, асептики, антисептики, реанімації, десмургії, закритих ушкоджень, синдрому тривалого здавлення, переломів.

Тема "ВІЛ/СНІД" розкрита на 379 с.

Атаманчук П. Безпека життєдіяльності - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 276 с.

Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні питання, які розглядаються в курсі безпеки життєдіяльності з позицій особистісно орієнтованого навчання. Підготовка студентів у рамках курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питання, спрямовані на формування належних предметних компетентностей, вироблення ідеології поведінки та забезпечення майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до безпечного виконання технологічних процесів різних рівнів складності. Рекомендується для використання в своїй діяльності студентам та науково - педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, практичним працівникам освітньої галузі.

Тема "ВІЛ/СНІД" розкрита на 105 с.

Максимова Н. Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії. – К. : Либідь, 2006. – 328 с.

Розкриваються причини і сутність залеження людини від психотропних речовин, процес його виникнення та форми прояву. Встановлюються закономірності особистісної схильності до алкоголізму та наркоманії. Описуються критерії виявлення осіб, які становлять "групу ризику" адиктивної поведінки. Надано рекомендації щодо соціально-психологічної допомоги дітям із алкогольно залежних сімей.

Мойсак О. Основи медичних знань і охорони здоров'я. - К.: Арістей, 2008. - 616 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріал відповідно до навчальних програм курсів "Основи медичних знань та охорони здоров'я" та "Педіатрія". Викладено гігієнічні засади виховання здорової дитини. Окремі розділи посібника дають відомості про спостереження та догляд за хворою дитиною на догоспітальному етапі, найпростіші методи фізіотерапії, лікарські препарати та способи їх застосування. У посібнику описані анатомо-фізіологічні особливості організму дитини та основні захворювання дитячого віку. Викладені відомості про етіологію, перебіг та профілактику гострих та хронічних захворювань у дітей, спадковість та патологію. Подано основи мікробіології, епідеміології, дезінфекційної справи. Загальна характеристика причини виникнення інфекційних захворювань, у тому числі особливо небезпечних. У посібнику розглянуто питання особливостей дитячого організму та перебігу травм, асептики, антисептики, реанімації, десмургії, закритих ушкоджень, синдрому тривалого здавлення, переломів. Представлені відомості про невідкладну долікарську допомогу при нещасних випадках та невідкладних станах.

Тема "ВІЛ/СНІД" розкрита на 381 с.


Комментариев нет:

Отправить комментарий